دکتر محمد مهدی سرزعیم

دکتر محمد مهدی سرزعیم

فوق تخصص جراحی لگن و زانو

تهران،شریعتی،یخچال،کی نژاد،نبش قریب،ساختمان پزشکان دکتر قریب،طبقه اول،واحد 1

 یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 14:30 تا ساعت 19:00 (با هماهنگی قبلی)

۰۲۱۲۶۶۴۰۶۶۵-۰۲۱۲۶۶۴۰۶۵۶-۰۲۱۲۶۶۴۰۸۲۸