دکتر محمد مهدی سرزعیم

فوق تخصص جراحی لگن و زانو

تهران،شریعتی،یخچال،کی نژاد،نبش قریب

ساختمان پزشکان دکتر قریب،طبقه اول،واحد ۱

۰۲۱۲۶۶۴۰۶۶۵-۰۲۱۲۶۶۴۰۶۵۶-۰۲۱۲۶۶۴۰۸۲۸

شنبه و چهارشنبه ۱۸:۳۰-۱۴:۳۰

​www.drmmsarzaeem.ir​​​​​​​

info@drmmsarzaeem.ir​​​​​​​