آموزش بیماران

تمرینات ورزشی آرتروسکوپی

با انجام تمرینات ورزشی ویژه 
پ​​​​​​​س از انجام آرتروسکوپی زانو روند کمی و کیفی بهبودی شما ارتقاء خواهد یافت

بیشتر
ACL تمرینات ورزشی

پیگیری و انجام تمرینات ورزشی پس از  جراحی بازسازی رباط صلیبی از اهمیت بسیار زیادی در بهبود سریع تر و بازگشت به شرایط مطلوب روزمره برخوردار است 


بیشتر
ورزش های تعویض مفصل لگن

پس از تعویض مفصل لگن
می بایستی تمرینات خاص ورزشی
​​​​​​​و تقویتی بطور مستمر و مداوم انجام گردد .

بیشتر
ورزش های تعویض مفصل زانو

ورزش هایی که کمک بسیار قابل توجهی جهت ریکاوری و بازگشت به فعالیت های روزمره زندگی می نماید حتما" بایستی بطور جدی دنبال شود

بیشتر
تمرینات پس از استئوتومی

در این بخش تمرینات ورزشی لازم که باید بعد از جراحی استئوتومی انجام گیرد ارائه شده است و لازم است تا روند مستمری را طی نماید

بیشتر
ورزش های موثر در کاهش کمر درد

انجام دقیق تمرینات ارائه شده در این بخش به شما کمک خواهد کرد تا درد کمر خود را بهبود بخشیده و از شادابی مجدد برخوردار شوید 

بیشتر
بیشتر
تقویت عضلات زانو
درصورت ضعف عضلات زانو ُ با انجام تمرینات تقویتی اراپه شده در این بخش می توانید به بهبود وضعیت زانوهای خود کمک کنید 

به اطلاع میرسانیم که علیرغم اطلاع رسانی و ویرایش آدرس در گوگل ، متاسفانه آدرس قبلی مطب (خیابان دولت) هنوز حذف نشده است. تنها آدرس صحیح مطب شریعتی - یخچال می باشد.