فعالیت ها + تمرینات در خانه بعد از عمل تعویض مفصل کامل زانو به روش کینماتیک  

هر ساعت که بیدار هستید پس از یک پیاده روی کوتاه تمرینات خم کردن (A)،صاف کردن (B) و بالا بردن (C) زانو رو مطابق با دستورالعمل زیر انجام بدید:  

A- تمرین برای خم کردن زانو 

  1. روی لبه یک تخت یا صندلی بنشینید. 

  1. مچ پای غیر جراحی خودتون رو جلوی مچ پای جراحی شده  قرار بدید. 

  1. مچ پای غیر جراحی خودتون رو روی مچ پای  جراحی شده به آرامی  به سمت عقب طوری خم کنید تا در اثر فشار، زانوی جراحی شده رو هم به سمت عقب خم کنه طوریکه احساس کشش و عدم ناراحتی کنید. 

  1. این خم کردن رو در حالی که به آرامی تا 10 بشمارید و سپس آرام شوید، نگه دارید. 

  1. این تمرین خم کردن به کمک زانوی جراحی نشده رو بصورتیکه احساس کشش کنید تا زمانیکه احساس ناراحتی خفیف بهتون دست بده ادامه بدید. 

  1. این تمرین خم کردن رو هربار که انجام میدید تا 10 شمرده و نگه داشته و سپس استراحت کنید. 

  1. این دوره از دو کشش رو هر بار بعد از راه رفتن 5 تا 10 بار تکرار کنید. 

 

به اطلاع میرسانیم که علیرغم اطلاع رسانی و ویرایش آدرس در گوگل ، متاسفانه آدرس قبلی مطب (خیابان دولت) هنوز حذف نشده است. تنها آدرس صحیح مطب شریعتی - یخچال می باشد.