برگزاری وبینار تخصصی زانو با حضور دکتر محمد مهدی سرزعیم و متخصصین اروپا و امریکا

وبینار بزرگ تخصصی زانو با حضور متخصصین اروپا ، امریکا ، ایران و دکتر محمد مهدی سرزعیم با مشارکت شرکت stryker و از مبداء ایران - تهران برگزار خواهد شد. تاریخ: هفدهم بهمن ماه زمان: 18:20:15 به وقت محلی 
ادامه مطلب