درد زانو

  زانو بزرگترین مفصل بدن انسان است و درد زانو از شایعترین مشکلات این بخش از اندام می باشد .بروز درد زانو به سن یا جنسیت وابسته نیست و حتی لازم نیست که شما حتما" یک ورزشکار باشید تا این دردمشترک بزرگترین مفصل بدن  را تجربه کنید ، بنابر این برای هر کسی میتواند پیش آید.محل و شدت درد بیشتر به آنچه در درجه اول باعث ایجاد درد شده است …
ادامه مطلب